Technologische ontwikkelingen. Wat zijn voorbeelden van technologische ontwikkelingen? Wat zijn voordelen & impact op mens, werk & wereld?

In mijn artikel over trendwatchers Nederland heb ik overigens meer geschreven over bekende trendwatchers, kenmerken van technologische vooruitgang, tips om te innoveren en wat je zelf als individu kan doen. Over de gevolgen van technologische vooruitgang heb ik dit artikel geschreven: invloed van technologie op samenleving.

Benieuwd naar de (technologische) trends van 2022? Daarover schreef ik dit artikel: Top 8 WTF! momenten van 2021 én een vooruitblik op 2022 🚀


Wat zijn technologische ontwikkelingen?

Als trendwatcher en toekomstdenker vind ik dit (op dit moment) de belangrijkste technologische ontwikkelingen de komende jaren:

 1. Kunstmatige intelligentie
 2. Zelfrijdende auto’s
 3. Drones
 4. Robots
 5. Virtual reality
 6. Blockchain
 7. Bitcoin
 8. Energie
 9. Biotechnologie

Deze ontwikkelingen heb ik hieronder verder uitgewerkt. Over sommige ontwikkelingen heb ik een apart artikel geschreven. Hiervan kun je de link aanklikken om verder te lezen.


1. Kunstmatige intelligentie

Een van de grootste technologische ontwikkelingen van dit moment en voor de toekomst is kunstmatige intelligentie. De definitie: niet biologische systemen die zelflerend zijn. Dat zelfstandig leren doen ze op verschillende manieren, afhankelijk van de mate waarin mensen het algoritme nog begeleiden (of na het geven van een aantal parameters volledig loslaten).

Gerelateerd hieraan is big data: gebruik maken van data uit apps, sensoren en (internet) platform over de status van onderdelen of het gedrag van mensen.

2. Zelfrijdende auto’s

In 2015 had ik een lezing gegeven op de Permanent Beta dag in Amsterdam. Na afloop werd ik geïnterviewd door Vincent Everts over biohacking. Na het interview vroeg hij of ik zin had om in zijn Tesla te rijden.

‘Nou en of!’ zei ik tegen hem. Ik vond het geweldig. De optie dat de auto zichzelf bestuurt, hebben we niet gebruikt. Die update had hij in zijn auto uitgezet. Toch voelde ik dat dit de toekomst van mobiliteit is.

Als ik op vakantie ga, dan vind ik ook altijd zonde van mijn tijd om auto te rijden. Ik verwacht ook dat mensen over 50 jaar met verbazing terugkijken naar onze huidige tijd. ‘Hoe bizar is het om zelf de auto te besturen’. Net zoals wij terugkijken op het begin van de 20e eeuw, waarbij mensen nog met paard en wagen reisden.

Op de Singularity University the Netherlands Summit 2016 sprak Carlo van Weijer (‘smart mobility’ bij de Technische Universiteit Eindhoven). Een leuke anekdote waarmee hij startte, is Marchetti’s Constant. In de afgelopen decennia zijn we gemiddeld 1 uur en 6 minuten per dag aan het reizen, ondanks de hogere snelheid waarmee we reizen. De gemiddelde reistijd blijft gelijk, ondanks dat we van paard-en-wagen naar auto’s en vliegtuigen zijn gegaan. Hoe is dat straks met auto’s die zelf rijden?

Voordeel

Momenteel overlijden 1,2 miljoen mensen in en door het verkeer per jaar. Dit cijfer is een hele lange tijd naar beneden gegaan, maar neemt de laatste jaren weer toe. Waarschijnlijk komt dit door de introductie van de smartphone, waarbij bestuurders de aandacht niet bij de weg houden.

Auto’s die met behulp van kunstmatige intelligentie zelf rijden, dat zal een heleboel verkeersdoden schelen. Volgens Neil Jacobstein (chair kunstmatige intelligentie bij Singularity University) is dat ook het frappante. ‘Iedereen heeft het over het dodelijk ongeluk met een zelfrijdende Tesla. Niemand over de 1,2 miljoen verkeersdoden per jaar, doordat we als mens zelf rijden.’

Carlo van der Weijer verwacht dat zelfrijdende auto’s onvermijdelijk zijn. Onze blik op mobiliteit zal daarbij ook veranderen. De tijd dat je een auto bezit, zal op een gegeven moment ook achterhaald zijn.

Mobiliteit wordt een service. In een zekere zin is deze trend al ingezet met bedrijven zoals Uber en SnappCar. Dit heeft ook een impact op de overheid. Die zal niet meer investeren in bussen of treinen, maar in een netwerk van elektrische auto’s die zelf rijden.

Vliegende auto’s

Een uitstapje zijn vliegende auto’s. Ik verwacht dat het meer een gimmick zal zijn dan auto’s die zelfstandig rijden. Toch zijn er een aantal technologiebedrijven die zich hiermee bezig houden. Zoals Kitty Hawk (waar Alphabet in investeert) en Uber Elevate.

Experts verwachten dat op lange termijn een VTOL (Vertical Take-Off and Landing) gemakkelijker en veiliger is dan auto’s die alleen de grond hebben om zich over te bewegen (en dus niet omhoog en naar beneden kunnen).

In een Tesla

3. Drones

Van vliegende auto’s is het een kleine stap naar drones. De technologie zelf is helemaal niet zo nieuw of spannend. In het leger en ook door consumenten worden drones gebruikt.

De definitie van ‘drone’ is dat het een luchtvaartuig zonder piloot is. Het woord drone is afkomstig van het Engelse woord voor mannetjesbij (dar). Drones worden op afstand bestuurd. Soms met een joystick, terwijl je de drone blijft zien, en soms op afstand met camerabeelden en andere sensordata.

Het meest interessante is de toepassing van deze technologie. In de Verenigde Staten doen bedrijven zoals Whole Foods, Domino’s Pizza en Starbucks experimenten met drones. Drones worden ingezet voor het bezorgen van hun producten.

Nog interessanter wordt het als dit combineert met andere trends, zoals kunstmatige intelligentie. Zo is Amazon aan het nadenken over het inzetten van drones om producten naar steden te vliegen, terwijl jij nog niet weet dat je het product wil kopen. Op het moment dat jij de bestelling doet, staat de drone al voor je deur.


4. Robots

Wat zijn robots? Robots kennen we vooral uit films. Ik stel me dan altijd een vierkante metalen ding voor, dat blikkerig praat en houterig beweegt. Maar eigenlijk zijn robots alleen het omhulsel van kunstmatige intelligentie. Een robot kan allerlei vormen aannemen. In essentie is een robot geprogrammeerd om verschillende taken uit te voeren. Die taken zijn van te voren wel gedefinieerd. Een robot zal niet zo snel meer dingen doen, tenzij het ‘strong AI’ is.

De definitie van een robot is een machine die kan waarnemen, denken en handelen. Een camera (waarnemen) is geen robot, de elementen moeten met elkaar samenhangen. Voorbeelden zijn een lasrobot in een fabriek, robots die in de zorg worden gebruikt (bijvoorbeeld voor het tillen van patiënten) of robots op het vliegveld (die reizigers helpen met hun vluchtinformatie).

Net als bij drones geldt dat robots op zichzelf niet heel spannend zijn. Het gaat om de combinatie van deze trend met andere trends. Kunnen we robots inzetten om ons te helpen in onze duurzame energievoorziening, in ons lichaam stoppen of de ruimte in sturen om daar grondstoffen te delven?

We baseren ons huidige beeld van robots nog vooral op films en series zoals The Terminator.

5. Virtual reality

Virtual Reality maakt kunstmatig zintuiglijke ervaringen na, op het gebied van zicht, geluid en gevoel. De toepassingen die nu op de markt zijn richten zich nog met name op beelden en zicht. Je kan met een VR volledig (360 graden) om je heen kijken naar een virtuele wereld. Bij VR worden via een speciaal soort software afbeeldingen gecreëerd, die vervolgens in een bril worden getoond.

Augmented reality maakt eigenlijk gebruik van dezelfde technologie als virtual reality, alleen met het verschil dat je de echte omgeving nog wel kan zien. Bijvoorbeeld: met augmented reality kun jij de kamer zien, maar kun je ook een miniatuur raceparcours in de kamer zien. Het lijkt op een soort van hologram. Of een digitale laag in de werkelijkheid.

Spel spelen in VR

6. Blockchain

Met blockchain-technologie kun je transacties mogelijk maken tussen mensen die elkaar niet kennen of elkaar niet vertrouwen, zonder dat er een centrale partij (intermediair of tussenpersoon) bij nodig is. De database wordt namelijk online gedeeld. Iedereen kan het grootboek kopiëren, bewerken en bewaren. De database is niet bedoeld om grote hoeveelheden informatie in op te slaan. Elke wijziging in het grootboek wordt vastgelegd – dit zijn mutaties of transacties.

De nodes in het netwerk controleren of de wijzigingen voldoen aan vooraf gestelde spelregels. Als er nieuwe verzoeken komen en als deze worden goedgekeurd, wordt dit direct verspreid onder alle deelnemers aan de blockchain.

7. Bitcoin

Bitcoin is een digitale munteenheid. Een ander woord voor digitale munteenheid is cryptocurrency. In het najaar van 2016 waren er ongeveer 700 digitale munteenheden. Begin 2021 zijn er meer dan 900. Bitcoin is de grootste, met een financiële omvang van 80%. Ethereum is de 2e grootste munteenheid.

Vaak wordt bitcoin verward met blockchain. In essentie is de eerste de technologie (en munt) en blockchain de onderliggende database. 

8. Energie

In het najaar van 2016 was ik op de Singularity University the Netherlands Summit in Amsterdam. Ramez Naam vertelde daar over het energievraagstuk. Hij is helemaal niet zo pessimistisch over klimaatverandering. Hij gelooft in duurzame energieopwekking. Sterker nog, in zijn presentatie gaf hij voorbeelden dat de ontwikkelingen op dit gebied razendsnel gaan.

In sommige landen was zonne-energie in 2017 al goedkoper dan energie uit kolencentrales. Het aandeel van duurzame energieopwekking ten opzichte van het totaal aan energieopwekking is 100 keer gegroeid in de afgelopen 13 jaar. Dit is een exponentiële groei. Zijn visie: ‘De prijs van zonne-energie gaat naar bijna nul. De opslagcapaciteit van batterijen gaat radicaal omhoog.’

De prijs van zonne-energie gaat naar bijna nul

Ramez Naam

Dit komt tot uiting in elektrische auto’s. Die gaan in de toekomst dienen als rijdende oplaad- en opslagstations. Dat is een heel nieuw paradigma om naar auto’s te kijken (daarover straks meer).

Zonnecollectoren

Je kan hier zelf ook al aan meedoen. Dat zie ik bijvoorbeeld bij mijn ouders. Zij wonen in het aardbevingsgebied boven de gaswinning in de provincie Groningen. Omdat ze schade hebben gehad door de aardbevingen, kregen ze subsidie voor zonnecollectoren en een zonneboiler. In het afgelopen jaar hebben ze zoveel energie opgewekt, dat ze geen elektriciteitskosten hebben gemaakt.

Dat niet alleen, ze hebben ook energie teruggeleverd aan het net. Dat laatste levert nu nog betrekkelijk weinig op, maar als we straks betere accu’s en batterijen hebben, dan kunnen mijn ouders de energie nog beter bewaren en misschien uitleveren aan de buren in de straat. Via ontwikkelingen als blockchain-technologie kunnen ze dat misschien straks zonder tussenkomst van een energiemaatschappij zelf regelen.

Video toekomst van energie

Tijdens de Singularity University the Netherlands Summit 2017 had ik hierover een interview met Arash Aazami, ondernemer en oprichter van Universal Right.

Interview met Arash Aazami

9. Biotechnologie

Zelf vind ik de enorme toename in rekenkracht en geheugenopslag die de Wet van Moore representeert ontzettend interessant, maar nog boeiender vind ik de vooruitgang in biotechnologie.

Zo is een van de drijfveren in de vooruitgang in biotechnologie de dalende kosten om DNA te analyseren. Deze afname gaat sneller dan de Wet van Moore! In een artikel in The Economist in 2006 werd dit aangeduid met de term ‘Carlson Curve’, naar de auteur van het stuk. De aanname was dat de kosten voor ‘DNA sequencing’ gelijke tred zouden houden met de Wet van Moore, maar in 2008 bleek het zelfs sneller te gaan.

Gerelateerd aan biotechnologie is synthetische biologie: het (her)ontwerpen en namaken van cellen, delen of groepen cellen die een organisme vormen.

Data opslaan

Een bijzondere toepassing van biotechnologie is de opslag van data. Zo hebben we in de jaren 2015 en 2016 meer data geproduceerd dan in alle jaren daarvoor gecombineerd. Dat komt onder meer door de toename van sensor- en meettechnologie.

Meer data zit ook in alle social media-berichten die we elkaar sturen, foto’s die we nemen en video’s die we maken. Dit gaat versnellen, denk bijvoorbeeld aan virtual reality. Om de data op te slaan van 5 minuten virtual reality film, heb je meer opslagcapaciteit nodig dan bij een gewone film.

Of het voorbeeld van social media. In april 2017 was ik bij een lezing van toekomstdenker en auteur Kevin Kelly. Hij vertelde: ‘Social media is vandaag de dag nog geen 5.000 dagen oud. Je moet je voorstellen wat dat betekent. We staan nog maar aan het begin!’

DNA data opslag

Een oplossing voor het opslagprobleem ligt misschien in de biologie. Dit wordt ‘biomimicry’ genoemd. De natuur heeft namelijk al een oplossing gevonden voor de opslag van data. Dat is DNA. DNA is compact, het kan honderdduizenden jaren mee gaan, het kan tegen extreme koude of warmte, je kan miljoenen kopieën per uur maken en we kunnen het makkelijk coderen.

Volgens Yaniv Erlich (Columbia University) verliest DNA niet zijn opslagkwaliteit door ouderdom. Iets wat wel gebeurd met cassettebandjes, cd’s en harde schijven. Tijdens een Biohacking Meetup heb ik het hier al eens over gehad [link onderin]. Wetenschappers hebben de eerste geslaagde experimenten hier al mee gedaan, zoals het coderen en versturen van een sonnet van Shakespeare via DNA.


Wat zijn andere, meer bijzondere, ontwikkelingen?

Bijzondere ontwikkelingen

Naast de ontwikkelingen in het vorige deel, zijn dit nog andere boeiende technologische trends:

 1. Materialen
 2. Quantum computing
 3. 3D-printen
 4. Ruimtevaart

1. Materialen

Het is transparant. Het is sterker dan staal. Het is super goed geleidend, buigzaam en het dunste materiaal ter wereld. In de laatste jaren wordt steeds meer bekend over grafeen. In 2010 werd zelfs de Nobelprijs voor de Natuurkunde uitgereikt aan de ontdekkers en ontwikkelaars van dit materiaal.

Wat is het dan? Grafeen is gemaakt van koolstof. Als jij met een potlood schrijft, dan werk je eigenlijk met grafeen. Want grafeen zit in grafiet, waar je potloodpunt uit bestaat. Het bijzondere aan grafeen is dat het maar één atoom dik is. Zo’n dun plakje heet tweedimensionaal materiaal. Het onderscheidende aan grafeen ten opzichte van andere tweedimensionale materialen is dat grafeen sterk en stabiel is.

Geen wonder dat er nu veel onderzoek wordt gedaan naar de toepassing van grafeen. De beloftes zijn veelbelovend. Het zou het internet 100 keer sneller maken, een camerasensor 1.000 keer zo gevoelig en zeewater veranderen in drinkwater. Samsung en Apple zijn met elkaar in conflict over patenten met dit materiaal. Kortom, we gaan in de komende jaren nog veel meer horen over grafeen en haar toepassingen.


2. Quantum Computing

In 2017 had ik een podcast interview met Julia Cramer. Zij is gepromoveerd aan de Technische Universiteit van Delft op het gebied van ‘quantum computing’. Zij werkt nu bij het bedrijf QuTech. De achtergrond achter ‘quantum computing’ is ‘quantum fysica’. Dit is een domein binnen de natuurkunde, waar Albert Einstein de eerste theorie over heeft opgeschreven.

Voor leken: gewone computers en software werken met binaire code. Een bit is een 0 of een 1. Een quantum deel kan een 0 zijn, een 1 zijn en allebei zijn. Dit betekent dat de combinaties exponentieel toenemen bij het aantal quantum bits dat je gebruikt. Quantum computing is nu nog een radicaal idee, maar bedrijven als Google, IBM, Dell en Lockheed Martin steken gigantisch veel geld en tijd in de ontwikkeling van deze technologie.

Toen ik rondliep op de Technische Universiteit moest ik denken aan de film A Beautiful Mind, een film met Russel Crowe, over de briljante wiskundige John Nash. Overal in het gebouw zie je op schermen, ramen en vensters allerlei berekeningen en formules. Volgens Julia Cramer maakt ‘quantum computing’ nu de stap van wetenschap naar technologie.

Het zal nog even duren voordat we de kracht van quantum kunnen gebruiken, waarbij we waarschijnlijk geen ‘quantum computers’ op ons bureau hebben staan. Waarschijnlijk zal het meer een dienst zijn, net zoals we nu elektriciteit gebruiken.

Met Julia Cramer (TU Delft) sprak ik over quantum computing.

3. 3D-printen

Een 3D-printer kan materialen in vooraf gedefinieerde vormen printen. Wat betreft die materialen zijn dat nu nog met name kunststoffen, maar ook steen, hout en weefsels kun je tegenwoordig al printen. Ik schreef zelf een apart stuk op mijn website over 3D-bioprinten.

In hun boek Nooit Af maken Martijn Aslander en Erwin Witteveen de vergelijking met de verspreiding van digitale bestanden zoals muziek en films. ‘Met een gedownload STL-bestand kan je 3D-printer een meubelstuk maken dat door iemand aan de andere kant van de wereld is bedacht.’ Dit is de democratisering van producten: je download een ontwerp dat je mooi vindt van wat voor voorwerp dan ook en print het uit bij een 3D-printer in de buurt.


4. Asteroïden mijnen & ruimtevaart

Elon Musk wil naar Mars. Ik sprak hierover met Angelo Vermeulen in een podcast interview. Angelo Vermeulen was de commander van de allereerste Mars simulatiemissie van NASA op Hawaï. Hij doet als wetenschapper nu onderzoek naar reizen en leven in de ruimte.

De kolonisatie van het heelal door de mens is nog maar net begonnen. Naast de Verenigde Staten willen China en Europa ook bases gaan bouwen. Om te beginnen op de maan.

Met Angelo sprak ik over grondstoffen in de ruimte. Als we een reis naar Mars maken, moeten we dan alles meenemen vanaf de aarde? Volgens hem is het veel slimmer om grondstoffen in de ruimte zelf te delven. Maar kan het ook andersom? Het bedrijf Planetary Resources denkt van wel. Zij willen metalen delven op asteroïden en planeten, zoals goud, zilver, nickel, uranium en titanium. Deze metalen zijn veelal schaars op aarde (en dus kostbaar).

Ik was bij de workshop Living off Earth op Border Sessions 2018 in Den Haag. Daar maakte ik dit verslag:

Verslag Living off Earth workshop 

In dit deel lees je meer over mij als spreker.

Trendwatcher spreker

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met me op als je vragen hebt! Ook als je me wil uitnodigen om een lezing of presentatie te geven bij je bedrijf, op je congres, symposium of bijeenkomst.

Meestal geef ik vooral lezingen en webinars over technologische ontwikkelingen bij organisaties in de gezondheidszorg of bij de overheid. Bij andere organisaties vertel ik vaak over biohacking en de supermens. Heb je interesse? Neem dan contact met me op!

Zo sprak ik bij Business Connected:

Referentie DEMCON

Zo gaf ik een webinar bij het Inlichtingenbureau:

Referentie Inlichtingenbureau

Bekijk alle aanbevelingen op deze pagina: referenties Peter Joosten 🚀

Leeslijst

Hier kun je mijn podcast-interviews luisteren. Je kan je ook abonneren op mijn podcast via iOS, Spotify, Google of andere apps.

Dit zijn relevante afleveringen:

 • Aflevering 76 is met Ruud Veltenaar over technologische ontwikkelingen en de klimaatcrisis.
 • Aflevering 75 is met Ans Hekkenberg over de toekomst van ruimtereizen.
 • Aflevering 40 is met Julia Cramer over quantum computing.
 • Aflevering 33 is met Angelo Vermeulen over ruimtevaart.
 • Aflevering 28 is met Yuri van Geest over Singularity University en exponentiële technologie.

Deze video’s heb ik over dit onderwerp gemaakt.

In het najaar van 2017 was ik op de Singularity University the Netherlands Summit in Haarlem. Dit was een tweedaags evenement over technologische ontwikkelingen en de impact hiervan. Na afloop maakte ik deze vlog op mijn YouTube-kanaal. Het geeft een goed idee van welke technologische trends naar verwachting een grote rol gaan spelen in de komende jaren.


Welke technologische ontwikkeling gaat volgens jou de grootste impact hebben? Laat een reactie achter!

Over de auteur

Peter Joosten is futurist, biohacker en spreker. Hij geeft lezingen, webinars en workshops over mensverbetering en de impact daarvan op de mens en maatschappij. Naast spreker is hij ook auteur van de boeken Biohacking en Supermens, podcastmaker en gastdocent bij de TU Eindhoven.
Meer over Peter

Meer weten over Peters werk?

Wil je meer weten over Peters lezingen, zijn tarieven, expertise en hoe een aanvraag in zijn werk gaat? In deze sprekerskit vind je alle informatie die je nodig hebt. Klik op de button hieronder en download de PDF direct.

Download PDF

Mis geen updates 🚀

Schrijf je in voor Stories from the Future en ontvang iedere maand podcasts, verhalen en het laatste nieuws over de toekomst van de mens.

Schrijf je in!

Reacties

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Wat anderen zeggen over Peter

“Heel veel dank Peter voor de inspirerende leiderschapssessie over de Supermens. Mooie presentatie, super interactief en bovendien heel interessant en inspirerend. Ook het contact vooraf- en achteraf heb ik als zeer plezierig ervaren! Ik raad Peter van harte aan als spreker!”

Anna van Oenen, trainer/coach Visma Nmbrs

Gerelateerde berichten

Als je dit een leuk artikel vond, lees dan ook mijn andere artikelen.

Alle artikelen

MEER
WETEN?

NEEM CONTACT OP