Toekomstscenario’s2022-09-23T14:54:00+02:00

TOEKOMSTSCENARIO’S

Op een creatieve manier aan de slag met de onzekerheden van de toekomst.

Je zoekt iemand die je collega’s of relaties laat nadenken over de toekomst van je organisatie of dienstverlening. De ideale vorm hiervoor zijn een of meerdere prikkelende toekomstverhalen en toekomstscenario’s. Deze verhalen helpen om inzicht te geven in uitdagingen in de toekomst.

Het resultaat: nieuwe inzichten, reflectie op wat jullie nu doen en gespreksstof voor frisse ideeën voor de toekomst van je organisatie.

DOE EEN VRIJBLIJVENDE BOEKINGSAANVRAAG

o.a. scenario’s voor:

WAAROM TOEKOMSTSCENARIO’S?

Managers en bestuurders zien toekomstscenario’s als een instrument om beter met onzekerheden om te kunnen gaan. Die onzekerheid ontstaat door allerlei mogelijke veranderingen in de omgeving, zoals een recessie, natuurrampen, acties van concurrenten, opkomst van nieuwe technologieën of veranderende behoeften bij klanten.

Een organisatie die in staat is om zich aan te passen, heeft een groot adaptief vermogen. Dit vermogen uit zich in een robuuste strategie en innovaties. Het werken met scenario’s helpt vooral om los te breken uit bekende en vaste patronen. Scenario’s zijn geen voorspellingen, maar het gaat oud denken tegen, levert nieuwe inzichten op en verruimt het wereldbeeld.

Naar mijn mening moeten toekomstscenario’s vooral informeren, inspireren en confronteren. Ze leren je nieuwe dingen, kietelen de nieuwsgierigheid en zetten aan het denken. Op die manier helpen scenario’s om de toekomst vorm te geven!

Workshop scenarioplanning voor masterstudenten bij de TU Eindhoven

THEMA’S

GEZONDHEIDSZORG

Technologie verandert de gezondheidszorg in vele facetten. In deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met vragen zoals: hoe ziet de zorg er in de toekomst uit en wat betekent dat voor verzorgenden, verpleegkundigen en artsen?

In het laatste deel van de bijeenkomst vertalen we deze scenario’s naar concrete actiepunten en toekomstbestendige strategieën. 

Ik verzorgde workshops in dit thema onder bij het Martiniziekenhuis Groningen, Zorgonderwijsvernieuwers van Bohn Stafleu van Loghum en de Bildung Academie.

INNOVATIE

De klimaatcrisis, de vergrijzing en verdere technologisering zijn relevante megatrends die de toekomst van organisaties, overheden en de samenleving beïnvloeden.

In deze workshop verken ik met de deelnemers hoe een consument, gebruiker of inwoner in de toekomst leeft, wat ze doen en wat hen drijft. Met behulp van praktische tools gaan we aan de slag met een creatieve werkvorm die helpt om buiten de bestaande kaders te denken.

Voor het platform Future Based schreef ik een toekomstverhaal in dit thema. Ik verzorgde workshops in dit thema onder meer bij Etos.

MENSVERBETERING

Door methoden zoals genetische modificatie, brain-computer interfaces en nanotechnologie zijn wetenschappers en bedrijven steeds beter in staat om de mens te verbeteren. Andere aanduidingen voor deze trend zijn Homo Deus, de maakbare mens en de supermens. In deze sessie beschrijven en verbeelden de participanten verbetertechnologieën in de toekomst, de voordelen, de risico’s en consequenties.   

Voor het Clingendael Institute schreef ik een toekomstverhaal in dit thema.

Ik verzorgde workshops in dit thema onder meer bij Beam Gent (België), het Goois Lyceum en de Universiteit van Eindhoven

PROCES

Dit is het proces waarin ik kom tot een toekomstverhaal:

 • Kick-off. Bespreking van het doel, de scope van de opdracht, relevante randvoorwaarden (zoals aantal verhalen, aantal woorden en omvang van rapport) en planning. 
 • Onderzoek. Met aanvullende bronnen en eventueel aanvullende interviews om voldoende context op te doen voordat ik het verhaal kan schrijven. 
 • Workshops (optioneel). Tijdens de workshop gaan de deelnemers na een korte kick-off over relevante (technologische) ontwikkelingen zelf aan de slag met het schrijven van scenario’s, gevolgd door een bespreking in groepjes en plenair. Deze scenario’s dienen als input voor mijn toekomstverhaal. Daarnaast kunnen ze worden toegevoegd aan het eindrapport.   
 • Creatieproces. Met de informatie uit de eerdere stappen ga ik aan de slag met het toekomstverhaal. In deze fase hebben we nog één of twee keer contact over de tussentijdse voortgang.
 • Bespreking. Het eindrapport stuur ik minimaal één week van tevoren naar jullie toe. Het resultaat kan ik toelichten tijdens een online call of op locatie.

TESTIMONIALS

“Ik heb veel nieuwe dingen geleerd. Namelijk over hoe je door middel van storytelling in korte tijd bepaalde toekomstscenario’s kunt schetsen.”

Nesrin Gunes, deelnemer workshop, student TU Eindhoven

“Peter neemt de leerlingen mee de toekomst in, laat hen nadenken over kansen en risico’s rondom techniek (brain-computer interfaces) en zorgt voor een actieve houding in de lessen. Leerlingen worden geprikkeld om te anticiperen en komen met de creatieve en vernieuwende ideeën.”

Jorien de Nigtere, docent Goois Lyceum Bussum

“Ik vond het vooral interessant dat we vier simpele kaartjes kregen waarmee we een scenario moesten maken. Het was daarmee heel makkelijk om er al een heel verhaal omheen te bedenken en om te kijken hoe de toekomst er straks uit kan gaan zien.”

Julie van der Hijde, deelnemer workshop, student TU Eindhoven

WORKSHOPS & LEZINGEN

Toekomstverhalen

Scenarioplanning model

GESCHREVEN SCENARIO’S IN OPDRACHT

Clingendael Spectator

Voor de Clingendael Spectator schreef ik het verhaal Preparing for the Era of Brain-Controlled Machines.

Future Based

Voor Future Based schreef ik het verhaal The Feels.

Scenario’s op mijn blog

Dit zijn recente scenario’s die ik op mijn blog heb gepubliceerd:

RESULTAAT

Het toekomstverhalen (of verhalen) lever ik op in de volgende vorm:

 • Inleiding. Schets van de opdracht en beschrijving van welke trends en/of technologieën de basis zijn van het verhaal/verhalen.
 • Toekomstverhaal of verhalen. Een of meerdere korte verhalen die de verbeelding prikkelen, afgestemd op jullie wensen en behoeften.
 • Analyse. Korte beschouwing van de denkstappen die ik heb gemaakt om tot het verhaal te komen.
 • Gebruik: Opsomming van een aantal vragen en dilemma’s die de verhalen opwerpen voor jullie organisatie, haar medewerkers en/of klanten.
 • Conclusie. Afronding van de rapportage.
 • Bronnenlijst. Lijst met geraadpleegde papers, boeken, experts, websites en andere documentatie.

Wil je met mij aan de slag? Neem dan contact met me op en we maken een afspraak voor een vrijblijvend telefoongesprek over jullie behoeften, wensen en budget.

Optioneel: podcast op maat

Optioneel is om de rapportage uit te brengen als een podcast op maat. Na het afstemmen van de opzet, voer ik (de eventuele) interviews, verzorg ik indien nodig de opnameapparatuur en doe ik de bewerking. Sinds 2016 maak ik zelf de podcast Supermens en in 2020 rondde ik de opleiding Wetenschapsjournalistiek af, waardoor ik ruime ervaring met onderzoeken, interviews, opname en nabewerking heb.

Dit is een overzicht van podcasts die ik heb gemaakt:

 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Podcast Ikigai, gesprekken met collega’s en leden Raad van Bestuur)
 • Nederlandse Zorgautoriteit. Podcast voor een intern festival voor medewerkers met als thema: Data & Techniek in de zorg.
 • Zuyderland Medisch Centrum. Podcast voor het Wenckebach Symposium.
 • CBG Nederlandse Medicijnautoriteit. Podcast voor tijdens de Collegedag 2021.

Daarnaast zijn er andere vormen mogelijk, zoals een verhaal, een tekening, storyboard, moodboard, korte film, animatie of (serious) game

Dit zeggen opdrachtgevers over de podcasts die ik voor hen heb geproduceerd:

“Voor ons online NZa festival hebben we Peter gevraagd een podcast te maken en deel te nemen aan een live te volgen rondetafelgesprek. Zijn bijdragen waren zeer geslaagd! Met de podcast over data en techniek, die beluisterd kon worden tijdens een ochtendwandeling, motiveerde Peter ons om te bewegen, boeide hij met diverse actuele voorbeelden in de (buiten)wereld om ons heen en legde hij het verband met het werkveld van de NZa.”

Henrieke de Jager, Secretaris Bedrijfsvoering & Informatie, NZa

“De podcast die Peter voor de jubileumeditie van ons symposium heeft gemaakt was vlot, laagdrempelig en prettig om naar te luisteren. Peter wist de juiste vragen te stellen waardoor het een interessante podcast werd die iedereen aansprak. De podcast samenstellen ging door de heldere instructies van Peter ook heel gemakkelijk.”

Janneke Kessels, Voorzitter Wenkebach commissie, dermatoloog

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Leuk dat je interesse hebt in een samenwerking. Vul de gegevens hieronder in, dan krijg je binnen 24 uur een reactie. Je zit nergens aan vast.

Je kunt ook direct een bericht sturen via Whatsapp. Ik ben bereikbaar op 0653555875.

Denk aan locatie, doel evenement, publiek, context, etc.
Ga naar de bovenkant