TOEKOMST EXPEDITIE

Toekomst Expeditie om te informeren, te inspireren en te confronteren.

Toekomstgericht denken en werken vraagt nogal wat de organisatie en de collega’s. De uitdaging is dat het niet blijft bij een leuke lezing of workshop, maar dat het beklijft en mensen aanzet tot nieuwe ideeën, een ander perspectief en een andere manier van werken.

Daarom werk ik graag met Toekomst Expedities. Ten opzichte van een eenmalige workshop, is de Expeditie een langere samenwerking: minimaal twee workshops, een grondiger vooronderzoek en een uitgebreider eindresultaat.

Het voordeel voor jullie is dat deze vorm meer beklijft. Deelnemers aan de workshops worden meer gestimuleerd om na te denken over de toekomst en aan de slag te gaan met de inzichten.

o.a. opdrachten voor:

WAAROM EEN EXPEDITIE?

Verandering is lastig. Iets wat ik herken uit mijn ervaring: de meeste verandering komt tot stand ondanks verandermanagement (naar professor Thijs Homan). We kunnen mensen immers niet dwingen om anders te denken en te werken. We kunnen hooguit de randvoorwaarden creëren voor mensen om vanuit intrinsieke motivatie daarin stappen te zetten.

Om die reden doe ik niet aan traditioneel adviseren. Mijn insteek is om collega’s of medewerkers vooral te leren hoe ze het zelf kunnen doen. Om die reden noem ik mijn bijdrage een Expeditie. Deze term geeft de gezamenlijke zoektocht beter weer.

De toekomst kunnen we namelijk niet voorspellen. Een expeditie is daarom een goede manier om in een veilige omgeving met elkaar de toekomstbeelden te ontdekken, te vormen en hiervan te leren.

Workshop Hogeschool van Amsterdam
Workshop Hogeschool van Amsterdam

Expeditie bij de afdeling Fysieke Leefomgeving van Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.

Expeditie bij de Hogeschool van Amsterdam 10K Incubator programma. 

TESTIMONIALS

“In het voorjaar heeft Peter ons fantastisch geholpen om samen met onze collega’s de koers voor onze eenheid te bepalen. Tijdens twee interactieve workshops heeft hij ons op expeditie meegenomen naar 2040. We hebben op basis van verwachte trends gezamenlijk ideeën uitgewerkt voor onze toekomstige leefomgeving.

Met zijn energie, kennis en mooie werkvormen heeft Peter ons geweldig op pad geholpen. Hij heeft ons geïnspireerd met 4 verschillende toekomstverhalen die ons meer bewust hebben gemaakt van de keuzes die we nu kunnen maken om klaar te zijn voor deze mogelijke toekomsten. Drie experimenten zijn intussen in voorbereiding.

Kortom, het is een feestje om met Peter samen te werken.”

Trineke Kroeze & Walter van Veen, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

PROCES

Elke Expeditie is maatwerk. Hoewel ik het verloop van een Expeditie niet helemaal kan voorspellen, is dit in grote lijnen hoe het proces meestal verloopt:

 • Kick-off. Bespreking van het doel, de scope van de opdracht, relevante randvoorwaarden (zoals bepalen van aantal benodigde workshops, vorm van het eindresultaat) en planning. 
 • Onderzoek. Aanvullende bronnenonderzoek, gericht op een bepaald thema, branche of industrie. 
 • Interviews (optioneel). Gesprekken om voldoende context op te doen, met collega’s of experts. 
 • Online consultatie (optioneel). Via tools zoals Idea Drop, een discussieforum of vragenlijst kunnen betrokkenen hun input en ideeën inbrengen. 
 • Video (optioneel). Vlog met belanghebbenden. Bijvoorbeeld: in de expeditie bij samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen interviewde ik inwoners uit de gemeenten hoe zij de toekomst van de leefomgeving voor zich zien.
 • Workshops. Tijdens minimaal twee of drie workshop gaan de deelnemers na een korte kick-off over relevante (technologische) ontwikkelingen zelf aan de slag met het schrijven van scenario’s, gevolgd door een bespreking in groepjes en plenair. 
 • Creatieproces. Opstellen van toekomstverhalen of scenario’s door deelnemers van de workshops of door mij. In deze fase hebben we nog één of twee keer contact over de tussentijdse voortgang.
 • Bespreking. Het eindrapport stuur ik minimaal één week van tevoren naar jullie toe. Het resultaat kan ik toelichten tijdens een online call of op locatie.

Gedurende het traject verzorg ik ook het projectmanagement, denk aan berichten over tussentijdse voortgang, communicatie met de deelnemers aan de workshops, en dergelijke.

RESULTAAT

Een of meerdere toekomstscenario’s zijn meestal de opbrengst van de Expeditie. Veelal is dit de indeling:

 • Inleiding. Schets van de opdracht en beschrijving van welke trends en/of technologieën de basis zijn van het verhaal/verhalen.
 • Toekomstverhaal of verhalen. Een of meerdere korte verhalen die de verbeelding prikkelen, afgestemd op jullie wensen en behoeften.
 • Analyse. Korte beschouwing van de denkstappen die ik heb gemaakt om tot het verhaal te komen.
 • Gebruik: Opsomming van een aantal vragen en dilemma’s die de verhalen opwerpen voor jullie organisatie, haar medewerkers en/of klanten.
 • Conclusie. Afronding van de rapportage.
 • Bronnenlijst. Lijst met geraadpleegde papers, boeken, experts, websites en andere documentatie.

In overleg zijn ook andere vormen mogelijk, denk aan een tekening, een animatie, een theaterstuk of een (online) game. Dit is afhankelijk van jullie behoeften, wensen en budget. Neem daarvoor contact met me op.

VOORBEELDEN

Clingendael Spectator

Voor de Clingendael Spectator schreef ik het verhaal Preparing for the Era of Brain-Controlled Machines.

Future Based

Voor Future Based schreef ik het verhaal The Feels.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Leuk dat je interesse hebt in een samenwerking. Vul de gegevens hieronder in, dan krijg je binnen 24 uur een reactie. Je zit nergens aan vast.

Je kunt ook direct een bericht sturen via Whatsapp of SMS. Ik ben bereikbaar op 0623692159.

Denk aan locatie, doel evenement, publiek, context, etc.

Deze bedrijven en organisaties werkten al met Peter samen als spreker voor congressen en (digitale) evenementen met impact: